UX User Experience

W naszej pracy kładziemy szczególny nacisk na tak zwany UX, czyli user experience opisujący całość wrażeń jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu. Zależy nam by wszystkie projektowane przez nas rozwiązania były atrakcyjne dla użytkownika, sprawiały przyjemność i dawały satysfakcję.

Wykonujemy testy użyteczności aplikacji oraz serwisów mobilnych. Służą one ocenie jakości użytkowej danej aplikacji czy strony mobilnej. Każda aplikacja, zanim zostanie wdrożona w życie, zostaje dokładnie przetestowana w celu wytknięcia a następnie usunięcia jak największej ilości błędów mogących pojawić się w przyszłym użytkowaniu. Ponadto badane zostają takie cechy aplikacji jak jej efektywność, funkcjonalność, intuicyjność,  wygoda i zadowolenie użytkownika z jej korzystania.