AMS dla miast – Smart City

Smart City to konferencja, podczas której dowiemy się, dlaczego miasta mogą (dzięki technologii), powinny (z uwagi na zmiany demograficzne) i muszą (ze względu na aktualne wyzwania i oczekiwania mieszkańców) stawać się inteligentne. Smart City oznacza miasto, którego działanie przyczynia się do poprawienia jakości życia mieszkańców oraz funkcjonowania przestrzeni miejskiej jako całości – dzięki wykorzystaniu z jednej strony nowoczesnych technologii, z drugiej użyciu miękkich kompetencji, w tym zaangażowania władz miejskich, mieszkańców oraz przedsiębiorców. W aplikacji znajdują się wszelkie informacje na temat konferencji.

Smartzilla jest oficjalnym partnerem konferencji oraz dostawcą aplikacji mobilnej na platformy Android oraz iOS. Więcej informacji na www.amsdlamiast.pl.