Kontakt

Smartzilla Sp. z o.o. 

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice

e-mail: kontakt@smartzilla.pl

kom.: +48 668-259-574

kom. +48 537 395 186

 

NIP: 634-28-11-101, REGON: 242999370

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000432058

Kapitał zakładowy: 100 000 zł