Contact us

Smartzilla Sp. z o.o.

Porcelanowa St. 23
40-246 Katowice, Poland

tel. +48 32 724-96-76

e-mail: kontakt@smartzilla.pl

mobile: +48 668-259-574

 

NIP: 634-28-11-101, REGON: 242999370

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000432058

Kapitał zakładowy: 100 000 zł